covide

“Speakup heeft zich in de inmiddels vele jaren dat we zaken doen altijd laten zien als een uiterst betrouwbare telecompartij. De bij hen gehoste VoIP-telefooncentrale is zo goed, dat mensen aan de telefoon vaak niet geloven, dat we bellen via het internet. En dan hebben we het nog niet over de fantastische functionaliteit. Wat waar is, moet ook gezegd. Covide CRM 4.0 heeft het gebruikersplatform van Speakup daarom ook geïntegreerd in haar platform.

Jullie kampen – net als wij – met de concurrentie van veel minder presterende partijen, die veel geld besteden aan het in de watten leggen van klanten met behulp van oneigenlijke cadeautjes. Ik heb liever kwaliteit in de dienstverlening. En die levert Speakup.”

www.covide.nl